Relativita hudebního času – evropské a mimoevropské konfrontace

Autoři

MÜHLOVÁ Klára Hedvika

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hudba, jako fenomén, vyskytující se napříč všemi civilizacemi a kulturami, s sebou nese, svými specifickými kvalitami – abstrakcí, či vázaností v čase (které jsou neměnné, a vždy přítomny); různá, až po tisíce let uchovávaná svědectví o charakteru vnímání, a estetických premisách, člověka žijícího v té které době a společenství, z nichž daná hudební kultura, a její projevy, pocházejí. Každý hudební projev vytváří vlastní proporcionalitu členění času jednotlivými zvukovými impulsy. Vědomí posluchače pak toto vedení následuje. Hlubinná sonda do prožitku naslouchající bytosti tak může, ve výzkumu, a komparaci různých pojetí hudebního času napříč kulturami, začít. Příspěvek se zaměří na rozdílnosti chápání hudebního času v evropských a mimoevropských kontextech, a pokusí se je přiblížit v antropologické perspektivě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.