Low Socioeconomic School Composition as an Indicator of Low Educational Attainment: Evidence from Slovakia

Název česky Nízke socioekonomické zloženie školy ako indikátor nízkeho dosiahnutého vzdelania: Prípad Slovensko
Autoři

LINTNER Tomáš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj e-Pedagogium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2020/04/03.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5507/epd.2021.010
Klíčová slova school composition; social disadvantage; socially disadvantaged students; educational attainment; attainment gap; educational inequality
Popis Táto štúdia je prvá svojho typu na Slovensku, ktorá za využitia verejne prístupných dát z celej krajiny mapuje cesty absolventov základných škôl s vysokým zastúpením sociálne znevýhodnených detí. Sekundárne agregované dáta zozbierané zo slovenských základných škôl a Ministerstva školstva pokrývajúce približne štvrtinu všetkých sociálne znevýhodnených študentov na základých školách boli spracované do nového datasetu. Prierezová analýza ukázala, že v porovnaní so slovenským priemerom, žiaci končiaci základné školy s vysokým zastúpením sociálne znevýhodnených detí s väčšou pravdepodobnosťou nepokračujú v ďalšom vzdelávaní a s menšou pravdepodobnosťou pokračujú na gymnáziách. Základné školy naprieč Slovenskom vykazujú veľkú mieru variability v študijných dráhach absolventov, čo naznačuje, že niektoré školy sú úspešnejšie v zmierňovaní dopadov sociálneho znevýhodnenia na dosiahnuté vzdelanie než iné. Malé množstvo základných škôl s veľkým zastúpením sociálne znevýhodnených žiakov vykazuje porovnateľné či dokonca lepšie výsledky v umiestňovaní absolventov na ďalšie štúdium v porovnaní so slovenským priemerom.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.