Dvě podoby kulturních dějin

Logo poskytovatele
Autoři

KROUPA Jiří

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V současných kulturních dějinách lze sledovat postupný přesun metodických priorit od všeobecných a sjednocujících interpretací staršího kulturního dějepisectví k empiricky analytickým a mnohovrstevnatým výkladům novější historiografie. Již jeden z prvních historiků umění a kulturních historiků 19. století Carl Schnaase považoval v kulturněhistorickém výzkumu za klíčový vztah historie a dějin umění. V tomto vztahu se konstituovaly na sklonku 19. století dvě základní podoby dějin kultury, které autor nazývá socio-kulturním (Jacob Burckhardt a historické pojetí dějin kultury) a imago-kulturním (Aby M. Warburg a uměleckohistorické pojetí dějin kultury).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.