Christian of Prachatice’s Latin Herbarium and Its Adaptations in Old Czech Literature

Název česky Latinský herbář Křišťana z Prachatic a jeho adaptace ve staročeské literatuře
Autoři

STEHLÍKOVÁ Dana

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Křišťan z Prachatic patří k nejvýznamnějším autorům pražské univerzity přelomu 14. a 15. století a jeho latinský herbář je vůbec první kompilací svého druhu, která byla v bohemikálním prostředí ve středověku sestavena. Kapitola pojednává o Křišťanově kompilační technice, která byla velmi inovativní jak ve výběru pramenů, tak v užití diferencovaného abecedního řazení, a na základě dochovaných rukopisů ukazuje, jak se poznatky o léčebném využití rostlin dostaly díky tomuto zpracování k širšímu okruhu čtenářů. Ve druhé části kapitoly autorka upozorňuje, jak důležitou roli měl Křišťanův herbář pro všechny dnes dochované staročesky psané herbáře a jakým způsobem byl jeho text adaptován pro různé potřeby jednotlivých popularizačních lékařských sborníků, jejichž součástí se stal. Autorka na základě důkladného studia mnoha středověkých rukopisů vyvrací několik staletí tradované hodnocení Křišťana jako zakladatele staročeské lékařské terminologie, autora staročeského herbáře „O mocech koření“ a autora staročeského herbáře, který byl v raném novověku opakovaně vydáván v rámci „Lékařských knížek“, ačkoli právě na tomto autorství byl založen věhlas Křišťana-lékaře. Kapitola popisuje skutečný vliv Křišťanova Herbáře na vývoj tohoto žánru a detailně představuje jeho roli ve vývoji staročeské „odborné“ literatury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.