The Presbyterian Church in Taiwan and Its Changing Narrative on Human Rights

Autoři

RYCHETSKÁ Magdaléna

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Presbyteriánská církev na Tchaj-wanu má nejdelší tradici ze všech protestantských denominací v zemi. Presbyteriánská misie působí na Tchaj-wanu již více než 150 let a dlouhodobě se zasazuje o lidská práva, práva menšin a politická práva tchajwanského lidu. PCT stojí v linii protestantských reformovaných církví založených na učení Jana Kalvína (1509-1564) a jeho následovníků a vznikla sloučením britské a kanadské presbyteriánské misie. Obě misie měly společné teologické a historické zázemí, obě byly postaveny na dědictví presbyteriánské církve Skotska založené Johnem Knoxem (1513-1572), který spojil Kalvínovu teologii s presbyteriánským systémem s volenými církevními představiteli (staršími), kteří se scházeli na pravidelných národních synodách (Tomkins 2009, s. 232). PCT funguje jako presbyterně-synodní zřízení založené na principu volby a delegace. Místní náboženská sdružení jsou sdružena do regionálních presbyterií s volenými představenými. Tyto regionální orgány se dále sdružují do vyšších celků zvaných synody (Filipi 2008, s. 112). Od konce 60. let 20. století se ústřední teologická pozice PCT začala měnit, zejména s nástupem kontextuální teologie a postupným odklonem od kalvínského pohledu na odluku církve od státu. Přesto nadále navazovala na kalvínskou teologii týkající se Božího obrazu a společné milosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.