Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

RODOVÁ Veronika DITTINGEROVÁ Eva KATJA Ropert- Perne TOMÁŠ Mohapl Doležal

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek přináší vybrané výsledky procesu zkoumání tématu wellbeingu skrze metody dramatické výchovy, což bylo náplní vzdělávacího cyklu pro učitele základních škol v rámci mezinárodního pro-jektu “To be or not to be well? - Drama and theatre in education”. Proces byl postavený na tvořivosti a partnerském vztahu lektorů a účastníků coby významném předpokladu změny. Základním principem byla hra v roli a následná diskuze jako zdroj cyklické reflexe tématu wellbeingu. Jádro příspěvku tvoří výstupy zprostředkované skrze rozvíjení obsahu životní a profesní spokojenosti a polarity pojmů žití a přežívání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.