Výuka angličtiny v kolaborativním imerzivním virtuálním prostředí

Autoři

ČERNÝ Michal FOŘTOVÁ Nicola Catherine RAMBOUSEK Jiří ŠAŠINKA Čeněk ŠAŠINKOVÁ Alžběta

Rok publikování 2021
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je koncipován tak, aby vedl k porozumění principům efektivního využití CIVE ve výuce anglického jazyka a osvojení si základních postupů implementace tohoto nástroje do výuky. V důsledku toho má kurz zlepšit didaktické dovednosti učitele a napomoci učitelům k zavedení VR do výuky, přičemž účastníci budou seznámeni jak s potenciálem a silnými stránkami této technologie, tak s jejími limity technologickými i didaktickými. Ve výsledku by absolventi kurzu měli být schopni VR efektivně využívat jako podpůrný prostředek k vyšší kolaboraci žáků ve výuce, ke zlepšení jejich motivace a k jejich kognitivnímu rozvoji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.