Kronikáři o životní úrovni. Konzum a politika na českém venkově v letech 1945–1980

Logo poskytovatele
Autoři

DOUŠEK Roman

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Domovská stránka časopisu
Klíčová slova standard of living; consumption; countryside; 1950s-1970s
Popis V textu se zaměřuji na poznání obyvatel socialistického Československa jakožto konzumentů. Na základě studia souboru 75 obecních kronik z českých zemí z let 1945–1980 argumentuji, že dobové obyvatelstvo nemůžeme z hlediska konzumu nahlížet jako jednolitou skupinu. Zjišťujeme rozmanitost aktérů z hlediska jejich dosažené životní úrovně, spokojenosti s ní, ale také v rámci jejich konzumního apetitu, tedy ohledně požadavků na zboží. Obyvatelstvo nebylo jednotné ani v uvažování nad vztahem životní úrovně a legitimity komunistického režimu. Tyto zjištěné skutečnosti přispívají ke zpochybnění soudobého názoru o výlučné roli konzumu a požadavku vyšší životní úrovně ze strany obyvatelstva při pádu komunistického režimu na konci 80. let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.