Did the Roman Army Help Mithraism to Spread? Mithraism and the Roman Military Infrastructure

Logo poskytovatele
Název česky Napomohla římská armáda šíření mithraismu? Mitraismus a římská vojenská infrastruktura
Autoři

CHALUPA Aleš EVA Výtvarová MERTEL Adam JAN Fousek HAMPEJS Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příčina rychlého a geograficky impozantního rozšíření mithraismu v Římské říši je dosud vysvětlena jen částečně. Vědci spekulovali o vlivu římské armády a oblibě mithraismu mezi římskými vojáky; pečlivě provedená demografická studie založená na římských epigrafických datech však tento názor zproblematizovala. Abychom prokázali možný vliv římské vojenské infrastruktury na šíření mithraismu v římské říši, nakódovali jsme všechna místa s doloženým výskytem mithraismu a místa hlavních římských vojenských táborů, umístili je na komunikační síť římských cest a pomocí statistické analýzy jsme zjistili možný vztah mezi těmito soubory dat, a to jak na úrovni celé římské říše, tak na regionální úrovni. Ačkoli se nám na úrovni římské říše nepodařilo zjistit statisticky významný překryv mezi polohami římských legionářských pevností a lokalit s výskytem mithraismu, objevili jsme statisticky významnou přítomnost mithraistických dokladů v uzlech důležitých na prahových vojenských podsítích spojujících římské legionářské pevnosti. Tyto výsledky podporují názor, že římská vojenská infrastruktura přispěla k šíření mithraismu a může částečně vysvětlit geografické rozložení archeologicky doložených mithraistických dokladů v římské říši.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.