Language Transfer and Problems of Teaching Bulgarian for Slav Students

Název česky Jazykový transfer a problémy výuky bulharštiny pro studenty Slovany
Autoři

KREJČOVÁ Elena STALYANOVA Nadezhda

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chuzhdoezikovo Obuchenie – Foreign Language Teaching
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://azbuki.bg/uncategorized/language-transfer-and-problems-of-teaching-bugarian-for-slav-students/
Doi http://dx.doi.org/10.53656/for22.10lang
Klíčová slova second language acquisition; Bulgarian as a second language; language transfer; empruntology
Přiložené soubory
Popis Text představuje problémy výuku bulharštiny jako druhého jazyka pro Slovany s důrazem na specifika výuky cizích jazyků ve slovanském prostředí. Studie představuje teoretický pohled na jazykové kontakty, přenos a interference v kontextu osvojování druhého jazyka. Zvláštní pozornost věnujeme otázkám vzájemných jazykových vlivů a genetické blízkosti mezi jazyky prizmatem jejich osvojování. Vliv prvního jazyka na osvojování a později na používání druhého jazyka může být pozitivní, negativní a dokonce nulový. Pozitivní vliv se projevuje v tom, že praktická i teoretická znalost prvního jazyka, jazykové návyky a dovednosti podporují proces učení se novému jazyku a jeho využití jako nástroje komunikace. Pozitivní přenos lze specifikovat podle různých kritérií: např. lze rozdělit na vědomé a spontánní, přímé a transformované atd. Negativní vliv se projevuje na všech jazykových rovinách prostřednictvím tzv. negativního transferu nebo interference – to jsou chyby, ke kterým dochází vlivem prvního jazyka na druhý a které nesou znaky prvního jazyka. Uvádíme také opačné názory, že jazykový transfer na jedné straně může značně usnadnit osvojení druhého slovanského jazyka, ale také názor, že blízkost mezi jazyky může vést k nadměrné jazykové interferenci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.