„Where Roman Soldier Goes, Mithras Follows“ : The Roman Military Infrastructure and the Roman Cult of Mithras

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příčina rychlého a geograficky impozantního rozšíření římského kultu Mithry v Římské říši je dosud pochopena jen částečně. Vědci spekulovali o vlivu římské armády a oblibě mithraismu mezi římskými vojáky. Pečlivě provedená demografická studie mithraistické epigrafiky však tento názor zproblematizovala. Abychom prokázali možný vliv římské vojenské infrastruktury na šíření mithraismu v římské říši, zakódovali jsme všechna místa s doloženým výskytem mithraismu a lokality hlavních římských legionářských pevností, umístili je na dopravní síť a pomocí statistické analýzy jsme zjistili možný vztah mezi těmito soubory dat, a to jak na úrovni celé římské říše, tak na regionální úrovni. Ačkoli jsme na úrovni celé římské říše nezjistili statisticky významný překryv mezi polohami římských legionářských pevností a mithraistických lokalit, objevili jsme statisticky významnou přítomnost mithraistických nálezů v uzlech důležitých na prahových vojenských podsítích spojujících římské legionářské pevnosti. Tyto výsledky podporují názor, že římská vojenská infrastruktura přispěla k šíření mithraismu a může částečně vysvětlit geografické rozložení archeologicky doložených mithraistických dokladů v Římské říši, ale nelze je považovat za jediný faktor, který by hrál roli při přenosu římského mithraistického kultu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.