Tension between the “internal” [uchi] and the “external” [soto] as the forming principle of the Japanese language

Název česky Pnutí mezi "vnitřním" a "vnějším" jako tvůrčí princip japonského jazyka
Autoři

MATELA Jiří

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V tomto svém příspěvku využiji opozici pojmů uči a soto („vnitřní“ a „vnější“), běžně užívanou v antropologických přístupech k japonské kultuře a společnosti. V aplikaci na japonský jazyk představím pnutí právě mezi vnitřními a vnějšími faktory jako jeden ze základních tvůrčích principů, jež vedly k současné podobě japonštiny. Pokusím se představit a obhájit tvrzení, že vlivy tohoto pnutí dalece přesahují strukturní vývoj lexika či gramatiky (tj. abstraktního jazykového systému) a zasahují též do oblasti textových žánrů. Kromě toho poukážu na skutečnost, že rysy vztahů mezi uči a soto v jazykovém kontaktu zahrnují také jazykovou politiku a společenský diskurs týkající se pozice japonštiny v jejím přirozeném prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.