NEOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE SETTLEMENT IN SOUTH MORAVIA IN A DIACHRONIC PERSPECTIVE

Název česky Neolitické a časné bronzové osídlení Jižní Moravy v diachronní perspektivě
Autoři

NOVOTNÝ Jaroslav HONS David DENIS Soléne ČEREVKOVÁ Alžběta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na výzkum neolitické a starobronzové osídlení jižní a jihozápadní Moravy. Cílem je věnovat se studiu socio-ekomických interakcím v archaických společnostech. Modely založené na teoretické studii budou testovány analýzou kamenné štípanné industrie. Krumlov les, který se nachází ve středu námi studované oblasti, je geomorfologická jednotka, ze které pochází stejně označovaná kamenná surovina - rohovec. Rohovec byl v pravěku distribuován do širokého regionu. Během neolitu a starší doby bronzové existovala v okolí Krumlovského lesa řada sídel, které přicházely do kontaktu se zdroji místních rohovců. Používání diachronní perspektivi chceme zjistit: A) Jak se sociální a ekonomické vazby vyvíjely v čase? B) Jak se projevilo nakládání jednotlivců či skupin s danou surovinou? C) Jak vznikaly sociální vazby? Kombinace diachronické a synchronní perspektivy by mohla být vhodným nástrojem pro lepší porozumění vývoje sociopolitických a ekonomických vztahů v pravěku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.