Wine Traditions in the Folk Culture of South Moravia

Název česky Vinařské tradice v lidové kultuře jižní Moravy
Autoři

PAVLICOVÁ Martina CHOVANCOVÁ Eva

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tradiční lidová kultura byla zcela samozřejmě v oblastech pěstování vinné révy svázána s tímto způsobem obživy v celém komplexu své existence a fungování. V synkretismu lidové kultury vyjadřovaném v systému tradic a jejích projevů se dá vydělit i část, jež byla spojena se zmíněnou „konzumací“. Volně do ní můžeme zařadit projevy kalendářního cyklu svázané s rituály ochrany úrody a následně s její oslavou, kde již konzumace přechází skutečně do reálné roviny a kde se propojuje s mnoha folklorními projevy duchovní kultury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.