Channelling His Inner Semiramis: Alexander and His Quest to Overcome the Assyrian Queen

Název česky Vzývání jeho vnitřní Semírámidy: Alexandr a jeho cesta k překonání asyrské královny
Autoři

PRUŠA Libor

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Alexandr Veliký se toužil vyrovnat těm největším vojevůdcům v dějinách a jedním z nich byla i slavná královna Asýrie, Semírámis. Její vojenská tažení a vláda obecně bývají občas v pramenech srovnávány právě s Alexandrem a oba se stali legendárními vládci během starověku. Proč však Alexandr tolik chtěl vyrovnat Semírámidě a odkud vůbec příběh o ní pochází? Známe jej díky Ktésiovi z Knidu, jenž však zemřel několik desítek let před Alexandrovým tažením. V pramenech se však setkáme s velmi podobnými popisy tažení u obou vladařů. Ktésiův záznam tedy někdo musel upravit a v jednotlivých epizodách porovnat život a úspěchy obou vládců. V této prezentaci jsem se zaměřil na srovnání epizod z života obou panovníků, ve kterých můžeme najít paralely. Další otázkou byla i tradice o královně Semírámidě, jak se příběh v průběhu času proměnil, kdo text upravil a kdo byl vůbec jeho původce, ať už Ktésiás, Diodóros či někdo jiný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.