De re interpretation as arrogance: Understanding different sociolinguistic groups in accordance with intellectual humility

Název česky De re interpretace jako arogance: Rozumění různým sociolingvistickým skupinám v souladu s intelektuální pokorou
Autoři

DOMINIK Martin

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Inferencialistická interpretace de re někdy postrádá legitimitu a je intelektuálně arogantní. Hra na dávání a vyžadování důvodů bez omezení klade příliš velkou odpovědnost na mluvčího. Nemůže znát inference, které v její sociolingvistické skupině neexistují. Proto nemůže nést odpovědnost za jejich ignorování a nemohou představovat její závazky. Používání de re interpretace se také může rovnat intelektuální aroganci. Jako alternativu navrhuji připisování závazků v jazykové hře omezené relevantním celkem. Tento přístup je intelektuálně pokornější a podporuje porozumění mezi skupinami s různými perspektivami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.