Kontexty raněnovověkého exempla : možnosti dalšího bádání

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenská literatúra
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.6.2
Klíčová slova exemplum; current Czech research of exemplum; definition of exemplum; sources of exemplum; space-time and marking of examplum; the issue of exemplum artistry; secularization and revitalization of examplum; fairy tale; broad side ballad; world literature
Popis Exemplum je v studii definováno jako intertext v homiletice rozmanitého původu s didaktickou funkcí spočívající ve výkladu směřujícím k ideové dichotomii spasení (s motivikou ctností) a zatracení (s motivikou hříchů). Základními pretexty jsou především biblické, antické či pseudoantické texty, texty patristické, texty církevních i světských kronik a nejrůznějších legend, ale i dalších dílčích pramenů například jiného typu historiografických spisů a dále emblémových knih, o nichž bylo pojednáno nejméně. K exemplovým pretextům však nutno přidat i další skupiny, jmenovitě pro typ legendistických exempel zejména jejich středověké a raně novověké svody (Legenda aurea; svody Laurentiovy a Suriovy), a ve svátečních postilách různé dílčí legendy (Vitae) v závislosti na hlavní postavě světce, kterému je kázání věnováno, jimž nutno věnovat novou badatelskou pozornost. Při studiu exempla v raně novověké literatuře jsou důležité i otázky jeho časoprostoru (v souvislosti s dobovým označováním exempel), míry uměleckosti, postupy jeho laicizace (pohádka, kramářská píseň) i přechod do jiných žánrových kontextů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.