Breaking the Chains of Genre: Narrating the Self in Autofiction

Název česky Přetrhnout okovy žánru: Vyprávění o sobě v autofikci
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nejprve stručně nastíním vývoj praxe i teorie autobiografického psaní ve 20. a 21. století. K nejnovějším tendencím patří prudce rostoucí obliba autofikce, tj. vyprávění, která signalizují jak fikčnost, tak referenčnost. Termín autofikce, o němž se hojně debatuje, ale který je obtížné definovat, se používá pro širokou škálu textů s různou mírou fikcionalizace sebe sama a předkládaného životního příběhu. Poukážu na příklady současných vyprávění z různých literatur ve snaze identifikovat klíčové rysy autofikčního modu a rozebrat jeho funkce a účinky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.