Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou

Logo poskytovatele
Autoři

MAJCÍK Martin

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/article/view/21431
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2022-1-3
Klíčová slova mistake; error; feedback; error management behavior; opportunity to learn
Popis Předložená empirická studie si klade za cíl identifikovat způsoby učitelské práce s žákovskou chybou, které při komunikaci s celou třídou můžeme označit jako produktivní. To znamená, že učitel v chybové situaci na žákovskou chybu navazuje zpětnou vazbou a využívá ji s cílem podpořit žáka v učení či v modifikaci jeho chybného řešení. Produktivní práce s chybou tak vychází z konstruktivistického pojetí chyby jako příležitosti k učení, která podporuje žákovské učení a vytváří podnětný edukační obsah. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno ve čtyřech vybraných třídách 9. ročníku základní školy. Pozorování vyučovacích hodin bylo doplněno o rozhovory s učiteli a vybranými žáky z pozorovaných tříd. V rámci výsledkové části jsou prezentovány konkrétní způsoby produktivní práce s žákovskou chybou, která může nabývat různých podob s ohledem na charakter učební úlohy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.