Representation of the Senatorial Social Class in the Late Roman Textual Sources

Název česky Reprezentace senátorské společenské vrstvy v pozdně římských písemných pramenech
Autoři

TODOROV Marek

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ve společenské struktuře pozdně římské říše je možné dohledat několik různých skupin elit. Autoři antických textů mohou být považováni za jednu z těchto skupin. Nejen, že většinou patřili ke vzdělaným vyšším společenským vrstvám, ale jejich texty také přímo ovlivňují narativ současných historiků. Vzhledem k tomu, že antičtí autoři byli ve svých textech často určitým způsobem zaujatí a jejich texty často nepopisovaly objektivní skutečnost, je důležité analyzovat nejen texty samotné, ale také motivaci jejich autorů. Předložený příspěvek si klade za cíl objasnit, jakým způsobem byla senátorská společenská vrstva zobrazena ve vybraných písemných pramenech pozdní antiky s ohledem na osobní agendu autorů těchto pramenů. Za tímto účelem jsou v příspěvku využity vybrané práce pozdně římských autorů, zejména potom díla historika Ammiana Marcellina a charakteristického zástupce senátorské vrstvy, Q. Aurelia Symmacha.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.