Language learning pathways : reflective practice to support self-regulation in language learning

Název česky Cesty učení se jazykům : reflektivní praxe pro podporu seberegulace v jazykovém učení
Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jitka

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prezentace představila tvorbu vizuální cesty učení se jazykům jako nástroje pro reflexi vlastního jazykového vzdělávání. Reflexe může vést k určení stylu učení a úspěšných a neúspěšných strategií. Takovou reflexi lze využít i pro plánování dalšího vlastního jazykového vzdělávání a rozvojových cílů. Zaměření na reflexi a seberegulační aktivity může být pro neslyšící a nedoslýchavé studenty velmi přínosné. Této skupině žáků často chybí zkušenosti s takovými aktivitami a strategiemi. Také těmto studentům často chybí sebedůvěra při učení se jazykům, což je způsobeno jejich předchozími vzdělávacími zkušenostmi a různými kognitivními a afektivními faktory.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.