Understanding of Beauty in the Modern Czech Painting

Název česky Porozumění kráse v moderním českém malířství
Autoři

FILIP Aleš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pro moderní umění, a zvláště pro avantgardu, je symptomatický svár konvenční krásy a nové krásy, která může být – podle tradičních měřítek – ošklivá. Může se zdát, že moderní umění si vystačí bez krásy, že ji nahradilo odhalováním pravdy. Přesto je zřejmé, že potřeba krásy ani v moderní době nepomíjí. V příspěvku to bylo doloženo jak odkazy na teoretické texty, tak na malířská díla od 19. do 21. století, s přihlédnutím k sakrální sféře. Trojí přístup k ústřední otázce vymezují pojmy: 1) nová krása a její limity, 2) nadčasová krása v moderním pojetí, 3) tolerovaná krása – buď nalezená (nikoli vytvořená), nebo vycházející ze spontánní tvořivosti (např. insitní umění), nebo odkazující na dobu, kdy krása byla ještě obecně uznávána.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.