The Idea of the Circular Movement of Time in the Thought of the Greeks of the 8th Century BC

Název česky Idea kruhového pohybu času v myšlení Řeků 8. století př. n. l.
Autoři

LEBEDEVA Iuliana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto článku je odhalení specifických rysů vnímání kalendářního času Řeky 8. století př. n. l. Prostřednictvím analýzy ikonografických pramenů a originálních textů jsme se pokusili zjistit zvláštnosti jejich vnímání plynutí času, střídání ročních období a ročního oběhu času. Studiem obrazů přítomných ve výzdobě keramiky proto-geometrického a geometrického období, jsme dospěli k závěru o tom, že tyto symboly byly odrážením představ o kalendářním čase v souvislosti s přírodním prostředím a změnou okolního prostoru v souladu s každoročním obnovením přírody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.