Socio-cultural concepts in the Japanese language description and education

Název česky Sociokulturní koncepty v popisu a výuce japonského jazyka
Autoři

MATELA Jiří

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Specifika japonského společenského prostředí bývají často popisována skrze řadu kulturně ukotvených konceptů jako uči vs. soto, ura vs. omote, honne vs. tatemae atd. Často se taktéž tvrdí, že tyto koncepty se projevují ve struktuře a užívání japonského jazyka. Jazyk samotný však bývá popisován spíše s využitím obecných lingvistických kategorií (nezřídka založených na struktuře indoevropských jazyků, především angličtiny). V této prezentaci se pokusím předvést, jak lze kulturně specifické koncepty využít nejen pro popis, ale i pro výuku japonského jazyka nerodilým mluvčím. Předvedu příklady na gramatických konstrukcích, lexikálních kategoriích a některých sociopragmatických příkladech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.