Erster Hort aus der Hallstattzeit in Ostböhmen (Stíčany, Bez. Chrudim)

Název česky První depot z doby halštatské ve východních Čechách (Stíčamy, okr. Chrudim)
Autoři

JIRÁŇ Luboš JÍLEK Jan VÍCH David

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www stránky PZ
Doi http://dx.doi.org/10.1515/pz-2023-2005
Klíčová slova Hoard find; Hallstatt period; East Bohemia; bronze jewellery; hollow sheet metal rings; ring jewellery; amber
Popis Dne 8.2. 2014 došlo na k. ú. Stíčany, okr. Chrudim, k nálezu orbou rozrušeného souboru bronzových artefaktů a jantarových korálů. Tento nález výrazným způsobem koriguje naši představu o úrovni dosaženého stavu poznání spojeného s výzkumem doby halštatské v Čechách. Dosavadní zkušenost nasvědčovala tomu, že příslušná pramenná základna byla již zpracována v takové míře, která umožňuje spolehlivě determinovat jednotlivé zdejší kulturní entity nejen z hlediska teritoriálního, ale také na základě jejich materiální náplně, a že je současně k dispozici také detailní relativně chronologické schéma, do jehož rámce by mělo být snadné nálezy zasadit. Nově získávané poznatky obvykle potvrzovaly tuto představu, halštatský depot, kterému se věnuje tento příspěvek, ji ovšem zřetelně narušuje. Jedná se totiž o vůbec první skutečně nezpochybnitelný depot z doby halštatské na českém území. Na první pohled je tento soubor unikátní nejen pro svůj solitérní charakter a proto, že svým složením podstatně mění dosavadní představu o artefaktuální skladbě v prostředí české slezskoplatěnické kultury halštatského období, ale zejména kvůli tomu, že přináší nové poznatky o kulturních vazbách, které jsme prozatím exaktně doloženy neměli. Vytváří se tak mimo jiné prostor i pro nové interpretace o podobě fungování společnosti na přechodu mladší a pozdní doby halštatské nebo o interkulturních vztazích v této době v prostoru širší střední Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.