"Neohrožená víra" : zvýšení ochoty riskovat skrze magické myšlení

Autoři

VRBOVÁ Eliška

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Magické praktiky a jejich spojitost s událostmi a činnostmi, jejichž výsledek je nejistý (rizikovými akcemi) je dlouhodobě pozorována, jak v rozličných kulturách, tak u jednotlivců, a to v reálném světě i skrze dotazníková a experimentální šetření. Mnoha výzkumům se již podařilo prozkoumat efekt ritualizujícího chování, které snižuje úzkost z riskantních situací, ale nechávají otevřenou otázku působení magického myšlení. Magické myšlení, které se objevuje v podmínkách nejistoty a pocitu ztráty kontroly, by však mohlo mít podobný anxiolytický vliv na vyrovnávání se s těmito podmínkami i bez přidružené ritualizace. V tomto příspěvku bych chtěla představit téma své magisterské práce, kde se zabývám prozkoumáním efektu magického myšlení na ochotu riskovat. Pro provedení výzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření, přičemž dotazník pro tuto práci sestává ze tří částí: (1) určení osobní úrovně magického myšlení, (2) ochoty riskovat v různých situacích a (3) získání relevantních kontrolních dat (např. demografie). Část věnovaná magickému myšlení zároveň slouží jako priming magického myšlení u experimentální skupiny, u které předchází otázkám na ochotu riskovat. Kontrolní skupina oproti tomu dotazník začíná otázkami na ochotu riskovat. Výsledky tohoto šetření by měli ukázat, zda vyšší úroveň magického myšlení je spojena se zvýšením ochoty riskovat, a to na obecné rovině nebo specificky pro určité druhy rizika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.