Delikt “hanění” v právní praxi středověkého a raně novověkého brněnského městského práva

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá deliktem "hanění" a způsoby potrestání pachatele ve světle středověkého a raně novověkého brněnského městského práva. Z terminologického hlediska představovalo „hanění“ nejen pomluvu samotnou, ale také urážku na cti a urážku veřejného činitele. Druh trestu a jeho výše pak závisely na závažnosti tohoto protiprávního jednání. Je doloženo, že brněnští přísežní, kteří o těchto případech v rámci brněnského právního okruhu rozhodovali, případně vydávali poučení (instrukce), zjevně přihlíželi k pohnutkám pachatele. V dochované agendě byl totiž nalezen zcela ojedinělý případ, kdy k domnělé urážce protistrany mělo dojít v žertu a jak se následně ukázalo, šlo o běžný způsob komunikace mezi muži, kteří se vzájemně znali. V návaznosti na to vydali brněnští přísežní právní naučení, v nichž na tuto skutečnost poukázali. V argumentaci se opírali o známou římskoprávní zásadu vyjádřenou v Digestech (Dig. 50.17.56: „Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.“). Tento a další případy, které byly v článku uvedeny, se dochovaly v městských knihách Uherského Hradiště a poukazují nejen na různorodost v praxi řešených sporů, ale i na udělované sankce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.