Copper-alloy belt fittings and elite networking in Early Medieval Central Europe

Název česky Kování opasků z měděné slitiny a vytváření sítí elit v raně středověké střední Evropě
Autoři

MACHÁČEK Jiří EICHERT Stefan NOSEK Vojtěch PERNICKA Ernst

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Archaeological Science
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105895
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2023.105895
Klíčová slova Avars; Slavs; Early middle ages; Bronze; Belt fittings; EDXRF; Lead isotopes analysis; 3D-prototyping; Digital morphometrics
Přiložené soubory
Popis Tento článek se pokouší změnit tradiční pohled na pozdně avarská opasková kování, která v 8. století n. l. vymezovala mimořádně hustou komunikační síť v Karpatské kotlině i mimo ni, a to pomocí průlomové kombinace ikonografie, energeticky disperzní rentgenové fluorescence (EDXRF), skenovací elektronové mikroskopie (SEM), izotopové analýzy olova, digitální morfometrie a 3D srovnávacího prototypu. Představuje komplexní analýzu bronzových nákončí opasků zdobených výjimečným výjevem hada požírajícího žábě podobného tvora, objevených v posledním desetiletí v České republice, Maďarsku a Německu. Podle ikonografie představuje tento motiv důležitý kosmogonický mýtus a mýtus plodnosti, známý různým raně středověkým populacím žijícím ve střední Evropě. Některé z těchto konců opasků pocházejí ze stejné dílny a/nebo jsou odvozeny od společného modelu, přestože byly nalezeny ve velmi vzdálených regionech. Studie se rovněž zaměřuje na provenienci suroviny použité při výrobě opaskových kování avarského typu obecně. Poprvé se podařilo pomocí izotopové analýzy olova lokalizovat raně středověký zdroj mědi ve Slovenském rudohoří.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.