„Pochopila jsem, jak to na té škole funguje.“ Rekonceptualizace šoku z reality pohledem začínající učitelky.

Logo poskytovatele
Autoři

VLČEK Jakub

Rok publikování 2024
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V tomto příspěvku se zabývám fenoménem šoku z reality, který často postihuje začínající učitele během jejich prvního roku na škole. Tento šok vzniká v okamžiku, kdy se tito učitelé setkávají se situacemi, na které nebyli připraveni během svého studia na vysoké škole. Většina výzkumných šetření zaměřených na fenomén šoku z reality tento jev spojuje převážně s důvody jako je kázeň ve třídě, motivace žáků, řešení individuálních rozdílů mezi žáky, hodnocení žáků, vztahy s rodiči, třídní management či nedostatek materiálů a pomůcek. V datech získaných z audionahrávek rozhovorů se začínajícími učitelkami se objevila další oblast, a to konflikt s vedením školy, na kterou učitelé nastoupili. Na příkladu jedné konkrétní učitelky uvedu, jak může takový konflikt s vedením školy, vést k narušení identity této učitelky, změně její výukové praxe, a dokonce k myšlenkám o odchodu ze školy. Tato skutečnost tak přináší k diskusi nový a zajímavý úhel pohledu. Zdá se totiž, že neshody a konflikty mezi vedením školy a začínajícími učiteli mohou vytvářet napětí a stres, který může vést k pocítění šoku z reality. Tohle zjištění zároveň nabízí prostor pro jemnější analýzy, ve kterých by se hlouběji prozkoumalo toto vynořivší se téma.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.