Poporodní péče v nemocničních zařízeních pohledem rodičů

Autoři

BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na psychologické aspekty poporodní péče, která je poskytována matce a novorozenci během prvních šesti týdnů po porodu, a to v následujících oblastech: fyzická podpora, emocionální podpora a sociální podpora. Reflektovány byly pozitivní i negativní aspekty této péče, jež jsou rodiči v českém zdravotnickém systému vnímány jako stěžejní. Akcentován byl způsob, jakým rodiče vnímají péči, které se jim dostává v poporodním období (subjektivně prožitá zkušenost), poněvadž může významným způsobem ovlivnit nejen jejich celkovou zkušenost a spokojenost se systémem zdravotní péče, ale i jejich prožívání období po porodu. Kvalita poporodní péče tak může mít dlouhodobý vliv nejen na matku a novorozence, ale na fungování celého rodinného systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.