Měšťan odchází. Přichází globální vesničan

Autoři

BEK Mikuláš

Rok publikování 2007
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá proměnami nositelů hudební kultury v posledních 100 letech. Je postavena na protikladu tradičního úzce zaměřeného měšťanského typu, který dominoval hudební kultuře před 2. světovou válkou, a současného typu globální vesničana, který má široké spektrum relativně povrchních hudební zájmů. Studie vychází z autorova empirických výzkumů hudebních preferencí provedených v letech 2001 a 2005 na reprezentativním vzorku české populace.