On the Road to Normal Science: The State of the Discipline as Seen by Political Science Communities in Four Central European Countries

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Na cestě k normální vědě. Stav disciplíny viděný politologickými komunitami čtyř středoevropských zemí
Autoři

HOLZER Jan

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem textu je nabídnout výstupy z kvalitativního výzkumu, realizovaného během roku 2008 mezi politologickými autoritami ve čtyřech středoevropských zemích: ČR, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Výzkum byl zaměřen na analýzu názorů v oboru politologie na středoevropských univerzitách na vývoj politických věd po roce 1989. Výzkum byl vystavěn na standardní metodice evaluace vývojové dynamiky politologie jako akademické disciplíny, která dosud nebyla ve střední Evropě použita. Výzkum poskytl informace o následujících oblastech: (1.) procesech organizačně-institucionálního zakotvení politické vědy, (2.) míře kontinuity či diskontinuity se stavem před rokem 1989 a procesech redefinování disciplíny, (3.) personální struktuře nově se rodících politologických komunit, (4.) procesech subdisciplinární strukturace politické vědy, (5.) preferovaných paradigmatech, teoriích, metodách a tématech a (6.) vztahu veřejného prostoru a akademických politologických komunit. Výstupem je komparativně strukturovaný obraz o vývoji politických věd ve čtyřech středoevropských zemích v éře obnovených akademických svobod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.