The Aura of Remembering

Název česky Aura vzpomínek
Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis „Co plnilo funkci fotografie před vynálezem fotoaparátu? Standardní odpověď zní: rytina, kresba, malba. Ovšem poučenější odpověď: paměť. Úkol, který dnes fotografie plní ve vnějším světě, byl dříve vykonáván myšlenkově.“ John Berger: O pohledu, 2009. Ve svém příspěvku sleduji způsoby transformace a apropriace Benjaminových pojmů reprodukce a aura v diskurzu nových médií. Způsoby, kterými jsou Benjaminovy pojmy přemístěny do diskurzu nových médií budou ilustrovány na problematice překladu chápaného jako výsledek přemístění a skrze charakteristiku paměti nových digitálních médií, která nahrazuje historické vědění a vědomí. Výchozím bodem mé argumentace je tvrzení, že aura nezmizela ani v situaci, kdy ve věku digitálních médií kategorie jako originál a kopie ztratily relevanci, ale transformovala se a stala se součástí nové kreativní praxe. V textu O některých motivech u Baudelaira (1939) Benjamin definuje auru v těsném vztahu k funkcím paměti, zpřítomnění, vzpomínání, a zejména k „mémoire involontaire“, paměti, která je mimovolná. Proto interpretuji auru nikoli jako vlastnost určitého média nebo artefaktu, ale skrze možnost nebo nemožnost učinit auratickou zkušenost. Video Michaela Bielického Crossings: The Last Passage of Walter Benjamin (2000) bude prezentováno jako příklad mediálního díla poukazujícího k auratické zkušenosti opakovaných akcí (reenactments), ke kultu vzpomínání, v němž se aura ukryla.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.