Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft

Název česky Figury a slovní hříčky v byzantských žebravých básních a autorská otázka
Autoři

KULHÁNKOVÁ Markéta

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115761
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Byzantine Begging Poetry Poetic Figures Wordplay Authorship
Popis Cílem studie je představit některé charakteristické rysy v použití básnických figur a slovních hříček ve třech korpusech byzantských žebravých básní (Theodoros Prodromos, Manganeios Prodromos a Ptochoprodromos, polovina 12. stolet) a zjistit, zda jejich analýza může pomoci při řešení autorské otázky. Jsou prezentovány dva charakteristické typy paralelismu (antiteze) - binární a trojitý - typické nejen pro žebravou poezii, ale obecně pro byzantský "politický verš", patnáctislabičný přízvučný jamb. Studie pokračuje analýzou rozdílů a shod v použití figur mezi zmíněnými třemi skupinam básní. V básních Mangania Prodroma se vyskytuje nejčastěji paronomázie, etymologická figura a další (pseudo)etymologické hříčky. Mezi básněmi Ptochoprodromik a Manganeia Prodroma lze nalézt mnohé podobnosti. Na druhé straně literární techniky Theodora Prodroma jsou pestřejší a často bez paralel ve zbylých dvou sbírkách. Studie se také stručně zabývá některými dosud v odborné literatuře nezmíněnými lexikálními a motivickými paralelami mezi básněmi Manganeia Prodroma a sbírkou Ptochoprodromik.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.