Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ

Logo poskytovatele
Autoři

FUJDA Milan KLOCOVÁ Eva KUNDT Radek

Rok publikování 2011
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V podobě této knihy se vám dostává do rukou obsáhlý materiál, který zcela uspokojí vaše potřeby v oblasti multikulturní výchovy a nabídne vám řadu podnětů pro práci v rámci výuky dějin, občanské výchovy a základů společenských věd, částečně i zeměpisu nebo výtvarné výchovy. Cílem naší práce na tomto textu nebylo předložit vám jednoznačné a definitivní „pravdy“ o „jiných“ kulturách. V konečném důsledku bychom tím jen vytvářeli další stereotypy. Chtěli jsme spíše podpořit vaše uvažování o relevantních aspektech společenského života, povaze stereotypů a jejich sociálních funkcích a o rozličných důsledcích jejich užívání. Zaměřili jsme se při tom na témata utváření stereotypů, sociálního vyloučení, formování identit a kulturních odlišností a utváření vztahů mezi společenstvími a kulturami. Kdybychom tato témata otevírali jen na abstraktní teoretické úrovni, aniž bychom vám poskytli rozbory konkrétních případů, patrně by to ani vám, ani vašim žákům a žačkám k velkému užitku nebylo. Snažili jsme se proto učinit tři věci současně: zprostředkovat vám informace o stavu vybraných kultur, náboženství a identit v různých obdobích dějin, ukázat vám na těchto informacích praktický význam teoretických sociálněvědných poznatků, a prostřednictvím spojení obojího vám pomoci hledat cestu, jak vést své žáky ke kritickému myšlení o sobě samých, o kulturním a sociálním prostředí, v němž žijeme, a o tom, co se dnes s námi všemi i tímto prostředím děje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.