Antologie textů k náboženství Číny

Autoři

VÁVRA Dušan

Rok publikování 2011
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Antologie je rozdělena do tří částí. První část pokrývá období čínského starověku a zaměřuje se na dobové státní kulty a jejich reflexi v dobových pramenech (historických a filozofických). Druhá část obsahuje vybrané základní texty k problematice středověkých taoistických kultů a čínského buddhismu. Třetí část je sondou do náboženské situace v soudobé Číně.
Související projekty: