Kontrastivní studium charakteru a funkce nových publicistických idiomů a frazémů v českých a bulharských publicistických textech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/02/D164
Období řešení
9/2002 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Kontrastivní studium charakteru a funkce nových publicistických idiomů a frazémů v českých a bulharských publicistických textech navazuje na projekt Kontrastivní studium věcných textů navrhovatelky prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc., jenž je realizován některými pracovišti FF MU po získání grantu GA ČR 405/02/0349. Odpovídá požadavku mezijazykového a mezikulturního studia jazykové a stylové výstavby textů. Bude sledovat shody a odlišnosti v distribuci a využívání zmíněného typu idiomatických prostředků v uvedených jazycích a shromáždí tak jistou část materiálu, který bude možno využít v projektu kontrastivního studia věcných textů. Východiskem práce budou texty zpravodajských žánrů publicistiky. České a bulharské texty zatím nebyly z tohoto hlediska podrobněji analyzovány. Spodní časovou hranicí pro výběr takovýchto textů bude rok 2000. Jednotný charakter publicistických textů bude zaručen tím, že excerpování bude prováděno z českých a bulharských nebulvárních deníků, včetně jejich internet

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.