Teorie hudebního divadla (Teorie hudebního divadla)

Kód projektu
FRVS/1775/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je příprava a vytvoření novéhu kurzu pro Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky FF MU, věnovaný problematice hudebního divadla. Půjde v našem VŠ prostředí o zcela nový kurz, který si bere za cíl vytvořit a teoreticky aplikovat teorii hudebního divadla z hlediska divadelního a dramatického ve smyslu Zichovy Estetiky dramatického umění i Veltruského stati "Sémiotika opery". Důraz bude kladen na teorii hudebního dramatu (včetně teorie libreta) i na teorii melodramatickou, která je i ve světovém kontextu málo rozpracována.


Externí spoluřešitelkou je dr. Jana Spáčilová, muzikoložka a specialistka na barokní operu a libretistiku, která se bude projektu účastnit jako externistka (na dohodu o provedení práce). Hlavní řešitel je anglista, teatrolog a libretista.