Psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/03/0700
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
učitel; další vzdělávání učitelů; psychologie; psychologické predispozice

Předkládaný návrh projektu je zaměřen na problematiku psychologických aspektů dalšího vzdělávání učitelů. Další vzdělávání učitelů přitom chápeme jako důležitou součást a podmínku rozvoje školy a realizace základních záměrů vzdělávací politiky. Vycházíme z předpokladu, že vedle politických, ekonomických, pedagogických a organizačních okolností mají pro úspěch rozvoje dalšího vzdělávání učitelů zásadní význam také faktory psychologické (postoje učitelů k dalšími vzdělávání, očekávání a vzdělávací potřeby, otevřenost ke zkušenosti a ke změně, připravenost ke spolupráci, obavy a nejistoty, potřeby sdílení, obrana profesionálního sebepojetí apod.). Cílem navrhovaného projektu je poznat tyto psychologické aspekty, které se vztahují k dalšímu vzdělávání učitelů i ve vztahu k jeho jednotlivým formám a fázi profesní kariéry učitele. Poznat je hodláme za pomoci souboru metod, mezi nimiž budou mít zásadní místo studium relevantní literatury a pramenů, dotazníkové šetření, individuální a skupinová interview, případové studie a akční výzkum. Výsledkem projektu by měly být především odpovědi na otázku, které psychologické faktory mají významný vliv na proces dalšího vzdělávání učitelů v jeho jednotlivých formách i vzhledem k fázím kariérního rozvoje. Získané poznatky by se měly stát zdrojem doporučení směrovaných k organizaci, obsahu a metodice dalšího vzdělávání učitelů v zájmu jejich větší účinnosti.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.