Čeština v jazykovědných pojmech(Slovník)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/98/0746
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Jedním z nástrojů,které mohou v lingvistice podporovat teoreticko-metodologickou pluralitu a přitom minimalizovat komunikační potíže s ní spjaté, jsou lingvistické slovníky a encyklopedie. Dosud neexistuje dílo,které by z tohoto hlediska představilo češtinu,metody jejího výzkumu u nás i v zahraničí a výsledky,k nimž se dospělo. Cílem projektu je tuto mezeru zaplnit. Výsledkem projektu má být slovníkovou formou zpracovaný pohled na češtinu v celé její šíři, z aspektu synchronního i diachronního,určený všem,kdo se o ni zajímají, a to jak po stránce materiálové,tak teoretické a metodologické. Jde tedy o dílo,které bude představovat jakousi ´komentovanou bibliografii ´češtiny. Slovník bude integrovat tři základní aspekty : a)prezentovat v co možná nejširším záběru výsledky, k nimž dospěla lingvistika při výzkumu češtiny;)prezentovat pozici české bohemistiky v mezinárodním kontextu;c) podat poučení o konkrétních jazykových jevech češtiny. Slovník bude určen studentům bohemistiky u nás i v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 191


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 20 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.