Informace o projektu
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
ParaCENTRUM Fenix
Česká unie neslyšících
iStyle CZ, s.r.o.
INTERINFO ČR

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí poskytujících praktický servis osobám se specifickými nároky v oblasti terciárního vzdělávání, odborné práce a výzkumu. Součástí této sítě bude virtuální prostor pro sdílení knihovních fondů, databází a dalších elektronických nástrojů a informačních technologií sloužících těmto institucím pro koordinaci služeb zajišťujících obecnou přístupnost vzdělávání. Vytvořená síť bude dále využita jako základ k modernizaci didaktických metod na Masarykově univerzitě s možností uplatnění na dalších partnerských vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni), ke zvyšování kompetencí osob zajišťujících servis cílovým skupinám, akademických a ostatních pracovníků univerzit a ke spolupráci se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských a servisních služeb pro žáky se specifickými potřebami.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.