Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - 2012 (CDB - 2012)

Kód projektu
MUNI/A/0791/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Základní edice našeho diplomatického materiálu Český diplomatář (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae) připravovaná na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU obsahuje řadu témat, která zpracovávají posluchači v rámci svých diplomových a disertačních prací. Pod vedením svých pedagogů – editorů Českého diplomatáře se soustředí zejména na řešení dílčích diplomatických otázek v okruzích vydavatelských (listiny pražských a olomouckých biskupů) i příjemeckých (listiny vybraných klášterů), které jsou spojené s ediční přípravou listin, a na vybrané problémy paleografické. Podílejí se rovněž na technických pracích při doplňování diplomatářového aparátu. Výsledky jejich prací jsou využívány jako dílčí příspěvky v rámci vydávání jednotlivých svazků CDB.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.