Informace o projektu
Různost a jednota v kanadské literatuře

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/06/0096
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
kanadská literatura, identita, alterita, multikulturalismus

Kanadský prostor vytvořil jedinečné prostředí pro zkoumání literární problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnicko-kulturních, sociálních a individuálních identit. Obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot byly však dosud probrány většinou "jednostranně", neboť narážejí na anglo-francouzskou jazykovou a kulturní bariéru. Projekt usiluje o syntézu vycházející z analýzy vzájemně křížených pohledů - hlediska anglo-kanadského, francouzsko-kanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů, marginálních skupin. Zvolený přístup se blíží anglo-americkému pojetí "literary cultura": na literární dění bude nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců a bude přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory interakční a separační. Výstupem budou dvě obsahem analogické monografie - v češtině a angličtině/francouzštině: vyplní dosud prázdný prostor, nabídnou souhrnné informace o kanadské (tj. anglo-kanadské, francouzsko-kanadské, přístěhovatelské, inuitské,indiánské literatuře) a svou metodologií nabídnou možný model pro řešení obdobné literárněvědné proglematiky v jiných prostředích, například středoevropském a evropském.

Publikace

Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.