Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů (Inovace vzdělávání v psychologii)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0239
Období řešení
4/2013 - 9/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče a Školní jídelna
ČEZ, a.s.
SPONDEA, o.p.s.
Talent Innovation s.r.o.

Komplexní inovace výuky aplikovaných psychologických disciplín vychází z aktuálních potřeb trhu práce.Primárně je zaměřena na následující oblasti:klinická psychologie,psychoterapie,psychodiagnostika,etika,poradenská psychologie a psychologie práce a organizace.Je určena cílové skupině studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity.Důraz je kladen na zvýšení interdisciplinarity (formou inovace stávajících a tvorby nových součástí studijních programů včetně vytvoření e-learningových podpor), internacionalizaci (formou navázání spolupráce s odborníky v rámci EU a podporou cizojazyčného vzdělávání studentů i akademických pracovníků ) a diverzifikaci (formou prohloubení spolupráce s následujícími obory: lékařské vědy, pedagogika, ekonomie a právo - vše v rámci MU),neboť stávající situace ve výuce výše uvedených aplikovaných předmětů nekoresponduje se současnými trendy ve vzdělávání v rámci EU a požadavky trhu práce.Z tohoto důvodu bude současně rozšířen a zkvalitněn i stávající systém praxí a stáží

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.