Informace o projektu
Inovace výuky sociální a pedagogické komunikace na FF MU

Kód projektu
FRVS/1701/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovovat a rozšířit výuku kurzu Sociální a pedagogické komunikace, který je nabízen Ústavem pedagogických věd FF MU v Brně pro studijní obory Pedagogika (navazující na magisterské studium) a Sociální pedagogika a poradenství (bakalářské studium). Inovace je zaměřena na začlenění terénních výzkumných aktivit studentů do kurikula. V rámci výuky budou studenti sbírat nahrávky reálné pedagogické komunikace a analyzovat je. Tím dojde jednak k posílení kurzu v rovině věcné; na nasbíraných materiálech bude možno prezentovat a vysvětlovat komunikační fenomény odehrávající se v rámci výukové komunikace. Dále se tímto způsobem zvýší metodologická erudice studentů, neboť budou vyškoleni v metodologii komunikačního výzkumu. Podstatný přínos projektu lze spatřovat napojení výuky na reálné edukační procesy odehrávající se v praxi vzdělávacích institucí. Studenti tímto způsobem problematice sociální a pedagogické komunikace lépe porozumí. Nedílnou součástí inovace je také zapracování aktuálních poznatků o sociální a pedagogické komunikaci do kurikula předmětu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.