Kurzorická četba - zavedení nového předmětu bakalářského studia pro studenty oborů latinský jazyk a literatura a klasická filologie

Kód projektu
FRVS/1893/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Připravovaný intenzivní kurz "Kurzorická četba" je součástí úprav studijního plánu oborů latinský jazyk a literatura a klasická filologie, k nimž dochází v souvislosti s otevíráním těchto studijních oborů stále širšímu okruhu potenciálních studentů. Jeho základní ideou je komentované překládání antických textů, jež tvoří povinnou četbu bakalářského studia obou jmenovaných oborů (vybraná díla Caesara, Sallustia, Cicerona, Livia, Vergilia a Ovidia), v pěti menších skupinách pod odborným dohledem jednotlivých vyučujících Ústavu klasických studií a vybraných studentů prezenčního doktorského studia oborů klasická filologie,ev. latinská medievistika. Kurz bude rozdělen do několika temetických bloků přednášek, seminářů a workshopů;jeho celkový rozsah bude odpovídat semestrálnímu kurzu s dvouhodinovou dotací (tj. celkem 26 vyučovacích hodin). Záměrem je, aby kurz proběhl mimo prostory univerzity v odlehlém a nerušeném prostředí: buď v nově vybudovaných výukových prostorách kláštera Vranov (jeho výhodou je snadná dostupnost z Brna; MHD), nebo ve školícím středisku Masarykovy univerzity v Opočně.