Inovace výuky - intenzivní neogrecistický seminář

Kód projektu
FRVS/1887/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Obor Novořecký jazyk a literatura patří k velmi mladým oborům, potýkajícím se s nedostatkem kvalitního pedagogického zázemí. Studenti přicházejí do prvního ročníku téměř bez znalosti tohoto jazyka, a jsou tak zpočátku znevýhodněni oproti studentům filologií většinových jazyků, kteří již se znalostí jazyka studovat začínají. Řešitelský kolektiv si klade za cíl inovovat studium novořeckého jazyka a literatury (bakalářské i magisterské) zavedením nového předmětu - intenzivního neogrecistického semináře,který se bude konat každoročně počátkem podzimního semestru. Seminář bude pětidenní. Budou se jej účastnit jak méně pokročilí studenti bakalářského studia, jejichž práce bude zaměřena na procvičování gramatiky a zdokonalování ústního a písemného, tak pokročilejší studenti z posledního ročníku bakalářského studia a studenti programu magisterského. Tato skupina se bude zabývat četbou byzantských textů s důrazem na vývoj jazyka a četbou novořeckého literárního textu s důrazem na překladatelskou problematiku. Práci ve skupinách povedou po konzultacích se svými školiteli a pod jejich dozorem postgraduální studenti novořečtiny a klasické řečtiny, kteří tak získají zkušenosti pro svou další vyučovací praxi. Součástí intenzívního semináře budou besedy se studenty, neformální konzultace o diplomových a oborových pracích, fakultativně též přednášky rozšiřující látku probíranou v povinných předmětech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.