MUNI Law Working Paper Series (MUNI-LAW-WPS)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/D/0864/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Co zamýšlíme?
MUNI LAW Working Papers vytvoří zcela novou platformu pro instantní zveřejňování výsledků badatelské činnosti nejúspěšnějších studentů a členů akademického sboru Právnické fakulty.

Jak na to?
V okamžiku, kdy práce člena akademického sboru PrF MU na jednotlivých výzkumných projektech dospěje do podoby finálního návrhu článku, by tento finální návrh měl být zpravidla (pokud to není v rozporu s licenční smlouvou) předložen k elektronické publikaci formou fakultního "working paperu" v rámci publikačního programu "MUNI LAW Working Paper Series", který bude za tím účelem spuštěn na internetových stránkách fakulty.

Za program bude odpovídat jeho editor z řad akademických pracovníků fakulty a články budou do programu přijímány na bázi anonymního recenzního řízení. Studenti se budou podílet nejen na editaci a diskusi na přijímanými příspěvky, ale budou moci předkládat i své články k publikaci (zde půjde zejména o doktorandy a nejúspěšnější účastníky SVOČ).

Fakultní publikační program "MUNI LAW Working Paper Series" má za cíl sloužit jako příležitost sdílet výsledky výzkumu rychleji, než je to možné u tištěných periodik, u nichž často dochází v předpublikační fázi k podstatným zdržením v důsledku recenzního a produkčního procesu. Fakulta bude rovněž usilovat o to, aby anglická verze publikačního programu byla zařazena do relevantních mezinárodních sítí pro sdílení výzkumu, zejm. do Legal Studies Network v rámci The Social Sciences Research Network.

V akademickém prostředí zahraničních univerzit se obdobné projekty "working papers" osvědčily (srov. např. Evropském Univerzitním Institutu ve Florencii, Oxford Legal Studies Research Paper Series, Stanford EU Law Working Paper Series, nebo German Working Papers in Law and Economics). Po vzoru úspěšných projektů nastartujeme na PrF MU okamžité sdílení výsledků zdejší vědecké činnosti, a to takým způsobem, aby sledovaný účel (instantní zveřejnění) byl co do kvality publikovaného výzkumu vyvažován přiměřenou zpětnou vazbou studentské redakční rady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.