Právo a technologie II (PAT II)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/0918/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem navrhovaného projektu Právo a Technologie II je další zkoumání vlivu a dopadu nových technologií na normativní regulaci v ČR, EU, ale i v rámci mezinárodního práva (a to i v rámci unifikačních aktivit Rady Evropy a UNCITRAL), jakož i kritická analýza rozhodnutí národních soudů i Soudního dvora EU. Primárními oblastmi, kde je technologický vývoj nejmarkantnější, a které tak budou předmětem výzkumné činnosti, jsou zejména: právo duševního vlastnictví, právní informatika, kybernetická bezpečnost, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů online, e-commerce, on-line řešení sporů, regulace umělé inteligence a obecná teorie normativity virtuálních světů.
Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na relevantních národních konferencích a ve formě souboru odborných článků publikovaných ve fakultním časopise Revue pro právo a technologie.
Paralelně bude projekt cílit na zapojení nových studentů doktorského studia a jejich školitelů do neformálního týmu již kooperujících pracovníků a studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se technologickými obory práva systematicky a dlouhodobě zabývá.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.