Program pro komplexní výuku : kooperativní učení v jazykových seminářích francouzštiny FJIA021 a FJIA024 (Program pro komplexní výuku)

Kód projektu
MUNI/FR/0239/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
program pro komplexní výuku, kooperativní učení, jazykovy seminář, francouzština

Program pro komplexní výuku, anglicky Program for Complex Instruction, který začal v roce 1987 na Pedagogické fakultě Standfordské univerzity pod vedením Elizabeth G. Cohenové, byl vytvořen a praktikován jako inovativní pedagogický přístup: jedná se o tzv. komplexní vyučování, tj. při vyučování je použita pestrá škála modelů a materiálů, s nimiž simultánně pracují skupiny studentů. Tyto materiály jsou postaveny na přesných konceptech, s cílem rozvíjet u studentů obratnost myšlení.

Výsledky

Shrnutí: - Materiály i pokyny musí být vícejazyčné proto, aby byl zastoupen jazyk každého studenta (čeština, slovenština, atd.) Grafické znázornění je rovněž užitečné. - Čtení a psaní jsou součástí úkolu – jedná se o prostředek pro zvládnutí poutavého úkolu pro jeho zvládnutí. - Různé druhy inteligence zastoupené ve třídě je potřeba zužitkovat tak, jak by tomu bylo v miniaturním světě. - Proto, aby byly úkoly úspěšně a náležitě adekvátně provedeny, musí jejich splnění vyžadovat uplatnění rozličných druhů talentu. - Vyučující se přemísťují mezi skupinami, kladou otázky ve spojitosti s prací studentů, zkoumají jejich rozhodnutí a tím usnadňují jejich porozumění úkolu. - Vyučující se promyšleně vkládají do „přiznání statusu role“ jednotlivých studentů. (hledání schopností učícího se subjektu, obzvláště v netradičních oblastech) a poukazují před třídou na kompetence potřebné v reálném světě. - Vyučující postupem času delegují pravomoc k rozhodování o učení tím, jak pomáhají studentům dosáhnout kompetencí nezbytných (pro úspěšné nakládání s touto pravomocí). - Studenti pracují v malých heterogenních skupinách, a to na úkolech, které vyžadují kompetence všech členů skupiny. - Skupiny se často mění tak, aby ve třídě pracoval každý s každým v rozmanitých kontextech. - V mnohojazyčných skupinách jsou zařazen také bilingvální student, který je sloužit jako spojka pro dorozumívání. Studenti jsou podníceni k tomu, aby ve skupině mluvili svým vlastním jazykem. - Úkoly jsou otevřené. - Úkoly jsou ve své podstatě zajímavé v očích studentů. - Řešení úkolů nejsou jednoznačné. - Úkoly jsou náročné. - Součástí úkolů jsou používání skutečných předmětů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.